บอกเล่าประโยชน์ของน้ำผักผลไม้

น้ำผักผลไม้ สามารถทำได้โดยหลายหลากวิธี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของผักและผลไม้นั้นๆ ในปัจจุบันวิธีที่ผู้รักษาสุขภาพนิยมมากที่่สุด คือ การน้ำผักและผลไม้สด ผ่านเข้าเครื่องสกัด หรือ เครื่องคั้นแยกกาก ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือน้ำ และกากผักหรือผลไม้ที่ผ่านการดึงน้ำออกแล้ว ลองลงมาคือ การนำผักและผลไม้ใส่ลงในเครื่องปั่นน้ำผลไม้ ซึ่งสิ่งที่ได้จะมีทั้งเนื้อผักและผลไม้ และน้ำ

6 ข้อดีของการดื่มน้ําผักผลไม้

ปัจจุบันผู้คนทํางานเร่งรีบจึงกินอาหารนอกบ้านเป็น ส่วนใหญ่และกินผักผลไม้น้อยลง ดังนั้น ควรเสริมด้วยน้ําผัก ผลไม้ หรือ สมูทตี้ปั่นด้วยเครื่องปั่นสมูทตี้ ที่ทําเองได้ง่าย ๆ ซึ่งให้ทั้งความอร่อยและมีประโยชน์